OMSTILLINGSPUNKT FOR MORGENDAGENS TRANSPORTLØSNINGER


Strategisk Ruteplan AS (SR) gir råd og utvikler transportløsninger innen persontransport og godslogistikk. 

Våre kompetanseområder er ruteplanlegging og optimalisering, flåteplanlegging og miljøvennlige transportløsninger, anskaffelser og anbud. 

Vi er lokalisert i Innlandet, med etablert kundeportefølje over hele landet. Vi er dedikerte til faget og ønsker å utvikle bransjen, og foreleser innen våre fagområder på NTNU.

Prosjekter

Menneskene

Kontakt

Våre kunder

Kundene våre tilhører de mest toneangivende transportselskapene i landet, som fronter grønn omstilling og bærekraftig mobilitet.

Vår ambisjon er å sette kundene i posisjon til å realisere det grønne skiftet, ved optimalisering av ruter, og gjennom mer miljøvennlige og energieffektive transportløsninger.

Strategisk Ruteplan AS
Storgata 9
2815 Gjøvik

Org.nr. 915 644 155 MVA