OMSTILLINGSPUNKT FOR MORGENDAGENS
KOLLEKTIVTRAFIKK


SR er et rådgivningsselskap etablert i 2015. Vi jobber innen samferdsel, primært med kollektivtrafikk, ferje og luftfart.

Våre fagområder er markedsanalyser og kollektivstrategi, ruteplanlegging og optimalisering  av rutenettverk, samt infrastruktur og miljøvennlige transportløsninger.

Vi har tett kontakt med akademia og foreleser innen våre fagområder på NTNU.

Prosjektene

Menneskene

Kontakt

Våre kunder

Våre kunder er blant de mest toneangivende transportselskapene i landet, og vår ambisjon er å sette de i posisjon til å realisere det grønne skiftet, ved å tilby et mer attraktivt kollektivtilbud i kombinasjon med miljøvennlige løsninger.

Strategisk Ruteplan AS
Nedre Torvgate 6
2815 Gjøvik

Org.nr. 915 644 155 MVA