OMSTILLINGSPUNKT FOR MORGENDAGENS
KOLLEKTIVTRAFIKK


SR er et rådgivningsselskap etablert i 2015. Vi jobber innen samferdsel, primært med kollektivtrafikk, ferje og luftfart.

Våre fagområder er ruteplanlegging og optimalisering  av rutenettverk,  markedsanalyser og kollektivstrategi, miljøvennlige transportløsninger og anbudsbistand.

Vi har tett kontakt med akademia og foreleser innen våre fagområder på NTNU.

Prosjekter

Menneskene

Kontakt

Våre kunder

Våre kunder tilhører de mest toneangivende transportselskapene i landet, som fronter grønn omstilling og bærekraftig mobilitet.

Ambisjonen vår er å sette kundene i posisjon til å realisere det grønne skiftet, gjennom et mer attraktivt kollektivtilbud og ved mer miljøvennlige løsninger.

Strategisk Ruteplan AS
Storgata 9
2815 Gjøvik

Org.nr. 915 644 155 MVA