SR

Prosjektene

Ny rutemodell for trikken i Oslo 2024
2019 - 2020
Ruter AS og Sporveien Trikken AS

Behovsanalyse og lokaliseringsanalyse bussanlegg
2019
Ruter AS

Nytt pris- og sonesystem
2019
Nordland fylkeskommune

Kollektivtrafikkløsning Haugesund
2019
Haugesund kommune

Bistand ifm. jernbaneanbud, trafikkpakke 1-3
2018-2019
For en stor jernbaneaktør

Fremkommelighetsstrategi
2018-2019
Agder Kollektivtrafikk AS

Kollektivtrafikkplan Bodø 2020-2032
2018-2019
Nordland fylkeskommune

Trafikkplan Horten
2019
Vestfold kollektivtrafikk AS

Trafikkplan Sandefjord
2018-2019
Vestfold kollektivtrafikk AS

Strategibistand og aktøranalyse kollektivtrafikk
2019
Entur AS

Nytt linjenett i Nordkorridoren med bybane til Åsane
2018
Skyss

Kollektivbetjening Stavanger sentrum
2018
Stavanger kommune

Trafikkplan Tønsberg
2018
Vestfold kollektivtrafikk AS

Rutetilbud Kristiansand
2017 - 2018
Agder Kollektivtrafikk AS

Metrobuss M1/M2
2018
Tromsø kommune

Bussanbud Hamar og omland
2017 - 2018
Hedmark Trafikk FKF

Trafikkplan Arendal
2017 - 2018
Agder Kollektivtrafikk AS

Ny rutestruktur Ofoten – Lofoten – Vesterålen
2017
Nordland fylkeskommune

Byutredning Grenland, vurdering av framtidig busstilbud
2017
Statens vegvesen

Kartlegging av det norske ferje- og hurtigbåtmarkedet
2017
Nordland fylkeskommune

Teknisk forprosjekt Fv 544 ferjesambandet Stord – Kvinnherad
2016 - 2017
Hordaland fylkeskommune

Prinsipper for avvikstrafikk
2017
Ruter AS

Trafikkplan Larvik
2017
Vestfold kollektivtrafikk AS

Trafikkplan Lillesand og Birkenes
2017
Agder Kollektivtrafikk AS

Trafikkplan linje 100
2017
Agder Kollektivtrafikk AS

Forprosjekt Trafikkplan Bergen 2025
2016 - 2017
Skyss

Innfasingsplan for fossilfri spesialtransport
2017
Ruter AS

Strategi for bussanlegg
2015 - 2016
Ruter AS

Strategiplan 2017-2030
2016
Agder Kollektivtrafikk AS

Markedsanalyser og rutetider
2016
Fjord Line

Trafikkplan Indre by
2015
Ruter AS

Kollektivtrafikkens innspill til NTP
2015
NHO Transport og Kollektivtrafikkforeningen

Buss for tog, bistand til anskaffelse
2014 - 2015
Flytoget AS

Rutetilbud Oppland
2015
Opplandstrafikk

Null/lavutslippsteknologi ferje
2015
Statens vegvesen Vegdirektoratet

Drivstoffstrategi og bussteknologi
2014
Agder Kollektivtrafikk AS

Bussbetjening for mating til Jærbanen
2014
Jernbaneverket

Kollektivstrategi for Buskerud
2014
Brakar AS

Trikkens rolle, Trikkeprogrammet
2014
Ruter AS

Rutetilbud riksvegferjesamband
2013 - 2015
Statens vegvesen

Tilbake

Strategisk Ruteplan AS
Storgata 9
2815 Gjøvik

Org.nr. 915 644 155 MVA