SR

Kompetanse

RUTEPLANLEGGING OG OPTIMALISERING 

Vår spisskompetanse er ruteplanlegging innen kollektivtrafikk, gods og luftfart. Vi utvikler rutetilbud som svarer på konkrete markedsbehov, og som utnytter ressursene på best mulig måte.

En vanlig leveranse består av helhetlige analyser av markedsbehov og etterspørsel etter dagens rutetilbud, samt alternative forslag i endringer i ruteopplegg, kapasiteter pr vogn, skiftplan etc. Vi er også involvert i utredning av infrastrukturtiltak, ofte i samarbeid med et samarbeidende konsulentselskap.

Trafikkplanen tilhører det taktiske nivået av planer, mellom strategi og operativ drift, og er ofte første steg i utlysning av ny kontrakt, bussanbud mv. 

Ofte etterspør kunden detaljerte rutetabeller og vognrotasjonsplaner. Vi har detaljinnsikt om arbeidstidsbestemmelser og skiftordninger. 

flåteplanlegging og MILJØVENNLIGE TRANSPORTLØSNINGER

Transportbransjen står midt i et paradigmeskifte innen drivlinjer og nye energibærere.  SR gir råd om teknologivalg, drivlinjer og infrastruktur, og vi bistår ofte med kravspesifikajon i anskaffelser, samt evaluering av tilbud.

Våre kunder tar aktive grep i retning av nullutslipp, ofte med stort innslag av elektriske løsninger, der valg av vogntype, batteristørrelse og ladeinfrastruktur må optimeres ut fra rutene som kjøres, krav til passasjerer og nyttelast, og andre forhold.  

Markedsanalyser og strategi

Markedsanalyser og kundebehov er utgangspunkt for optimaliseing av rutetilbud. 

Innen kollektivtrafikk er målene økt markedsandel for kollektivtrafikk og - i byområdene - nullvekst i biltrafikk. Innen gods og distribusjon handler optimalisering om betjening av kundebehov til lavest mulig produksjonsinnsats. Forståelsen av markeds- og kundebehov er utgangspunkt for utvikling av ethvert rutetilbud.

SR tilbyr markedsledende analysemetoder og -verktøy, blant annet gjennom egenutviklet software – Public Transport Tool. Vi benytter ArcGIS fra Geodata. For mer spesialiserte analyser, som trafikksimuleringer og transportmodell, har vi langsiktig samarbeid med bransjeledende konsulent.

ANSKAFFELSER og anbud 

SR gir råd om anskaffelsesstrategi og inngår ofte som integrert del i kundens anbudsteam for innkjøp av transport. Vår leveranse er oftest materiellspesifikasjon, rutebeskrivelser, samt bistand til evaluering avb tilbud med eller uten forhandlinger. Vi har inngående kjennskap til regelverket for offentlige anskaffelser. Erfaringing spenner fra ferje, fly lastebil og buss, til minibuss og spesialtransport.

Strategisk Ruteplan AS
Storgata 9
2815 Gjøvik

Org.nr. 915 644 155 MVA