SR

Kontakt

Strategisk ruteplan

Selskapet ble etablert i 2015.

Vår hovedadresse er NT6 (Nedre Torvgate 6) på Gjøvik, der vi sitter tett på logistikkmiljøet på NTNU. NT6 er et tverrfaglig kompetansemiljø bestående av ca 25 ulike private bedrifter. Gjennom tverrfaglig samarbeid på tvers av bedriftene skaper vi bedre prosesser og resultater sammen enn vi greier hver for oss. Se https://www.nt6.no/ 

Vi har avdelingskontor i Surnadal, adresse Svartvassvegen 6 (Svorka-bygget).


Strategisk Ruteplan AS
Storgata 9
2815 Gjøvik

Org.nr. 915 644 155 MVA