SR

Kontakt

Strategisk
Ruteplan

Selskapet ble etablert i 2015.

Vårt hovedkontor er lokalisert i NT6 (Nedre Torvgate 6) på Gjøvik. NT6 er et tverrfaglig kompetansemiljø blant SMB-bedrifter innen teknologi og kommunikasjon, i tett samspill med NTNU og næringslivet. SR er deleier i NT6. For mer informasjon se https://www.nt6.no/ 

Vi har avdelingskontor i Svartvassvegen 6, 6650 Surnadal. (Svorka-bygget).


Strategisk Ruteplan AS
Nedre Torvgate 6
2815 Gjøvik

Org.nr. 915 644 155 MVA