SR

Kontakt

Strategisk ruteplan as

Selskapet ble etablert i 2015.

Vår hovedadresse er NT6 (Nedre Torvgate 6) på Gjøvik.

NT6 er et tverrfaglig coworkingmiljø med 40-50 bedrifter under samme tak. Gjennom samarbeid på tvers, skaper vi bedre resultater sammen enn vi greier hver for oss. Se https://www.nt6.no/ 

 


UNDERVISNING PÅ NTNU 

Fra 2016 har SR undervist neste generasjons ruteplanleggere ved logistikkutdanningen på NTNU, organisert under Institutt for
industriell økonomi og teknologiledelse. Vi legger vekt på praktisk
tilrettelegging av faget, med øvingsoppgaver og case, på kurset
SMF2300 Ruteplanlegging og optimalisering. 

https://www.ntnu.no/studier/emner/SMF2300#tab=omEmnet 

3. års studentene er stadig på jakt etter relevante bacheloroppgaver for transportselskaper. Vi formidler gjerne kontakt. 

Strategisk Ruteplan AS
Storgata 9
2815 Gjøvik

Org.nr. 915 644 155 MVA