SR

Menneskene

Sindre Hognestad
Seniorrådgiver

MSc Transport, University of
Westminister. Transportteknikk
og logistikk fra Høgskolen
i Sør-Trøndelag (HiST).

Spisskompetanser:
- Ruteplanlegging fra konsept
til daglig drift
- Transportanalyse og planlegging
av infrastruktur
- Kjøretøy- og miljøteknologi

Tidligere erfaring fra Rambøll,
Statens vegvesen, Veolia (nå Boreal).

Espen Martinsen
Daglig leder

Siviløkonom fra
Norges Handelshøyskole (NHH).

 

Spisskompetanser:
- Markedsstrategi innen kollektivtrafikk
- Ruteplanlegging og optimalisering
av rutenettverk
- Ledelse av komplekse prosjekter

 

Tidligere erfaring fra Ruter, Norwegian og Oslo Sporveier.  

Samarbeidspartnere
INGVILD HESTENES
RÅDGIVER

Bakgrunn fra AtB som ruteplanlegger av by- og regiontrafikk, både ordinært tilbud og individuelt tilpasset skoletilbud. Behersker planverktøy som Trapeze. Representerer Rambøll, som tilfører SR komplementær kompetanse i gjennomføring av ulike typer oppdrag.    

daniel dybsland
it utvikler

Ansvar for utvikling av systemer og software til bruk innen markedsanalyser og ruteplanlegging hos SR. Partner i innovasjonsprosjeket. Analyserer store datastrømmer, fremkommelighets- og sanntidsdata og passasjertall. Utvikler rapporteringsløsninger for kunder.    

marte mariussen
rådgiver

Samfunnsøkonom med mastergrad i byutvikling. Jobber med trender, nye mobilitetsløsninger og mobilitetsstrategi, både på konseptuelt nivå og i avgrensede geografiske områder. Tilfører SR komplementær kompetanse på scenarioutvikling for framtidens mobilitet.   

Kjetil Vrenne
Seniorrådgiver

Lang erfaring med inntektsanalyser i kollektivtrafikken, effekter av nye pris- og sonesystemer, og konsekvenser av endringer i priser, billetter og rabatter. Gir råd om datainnsamling og måling av kundetilfredshet. 

Henrik Berg
Seniorrådgiver

Siviløkonom med 20 års erfaring som rådgiver innen utredning, strategi, omstilling og effektivisering innen samferdsel, ofte i grensesnittet mellom fag og politikk. Tidligere erfaring fra Oslopakke 3, Quartz+Co og PA Consulting.

Are Bekkelund
Grafisk Designer

Jobber med kommunikasjon og overfører kollektivstrategi visuelt for å gjøre innholdet universelt og enklere å forstå. Tegner trasé- og linjekart som forenkler framstillingen av kollektivtilbudet. Produserer illustrasjoner og presentasjoner.

Strategisk Ruteplan AS
Storgata 9
2815 Gjøvik

Org.nr. 915 644 155 MVA