SR

Menneskene

Espen Martinsen
Daglig leder

Siviløkonom fra
Norges Handelshøyskole (NHH).

Spisskompetanser:
- Kollektivstrategi
- Ruteplanlegging og optimalisering
av rutenettverk
- Markedsvurderinger
og sektoranalyser

Tidligere erfaring fra Oslo Sporveier,
Norwegian, Ruter og Multiconsult.

Beate Paulsrud
Analytiker

Siviløkonom fra
Norges Handelshøyskole (NHH).

Beates kompetanser:
Markedsanalyser og
beslutningsgrunnlag
Trafikkplaner
Metodeutvikling og datainnsamling

Tidligere erfaring fra Deloitte
og Sintef.

Sindre Hognestad
Seniorrådgiver

MSc Transport, University of
Westminister. Transportteknikk
og logistikk fra Høgskolen
i Sør-Trøndelag (HiST).

Sindres kompetanser:
Ruteplanlegging fra konsept
til daglig drift
Transportanalyse og planlegging
av infrastruktur
Kjøretøy- og miljøteknologi

Tidligere erfaring fra Rambøll,
Statens vegvesen, Veolia Transport
(Boreal).

Samarbeidspartnere
KÅRE RISENG
SENIORRÅDGIVER
k-trafikk

Spisskompetanse innen planlegging av kollektivtrafikk, materiellspesifikasjon, offentlige anskaffelser, organisering av kollektivtrafikk og utredning av nye forretningsmodeller. 25 års erfaring som spenner fra å etablere busselskap til å representere oppdragsgiversiden innen kollektivtrafikk. Bachelor innen transportøkonomi og mastergrad i samferdselsplanlegging fra Høgskolen i Molde.

Kjetil Vrenne
Seniorrådgiver
Enable Consulting AS

Lang erfaring med inntektsanalyser i kollektivtrafikken, nye pris- og sonesystemer, og konsekvenser av endringer i priser, billetter og rabatter. Gi råd om datainnsamling og måling av kundetilfredshet. Tidligere MarkUp Consulting, Feedback og Oslo Sporveier.

Are Bekkelund
Grafisk Designer
Are Bekkelund AS

Jobber med kommunikasjon og overfører kollektivstrategi visuelt for å gjøre innholdet universelt og enklere å forstå. Tegner trasé- og linjekart som forenkler framstillingen av kollektivtilbudet. Produserer illustrasjoner og presentasjoner, og designer fagrapporter.

Henrik Berg
Seniorrådgiver
In Versa AS

Økonom med 20 års arbeidserfaring som rådgiver innen utredning, strategi, omstilling og effektivisering. Jobber med transportinfrastruktur og kollektivtrafikk, herunder store omstillings- og utredningsprosjekter, og ofte i grensesnittet mellom fag og politikk. Tidligere Analyse & Strategi AS, Quartz+Co Norge og PA Consulting Group.

Strategisk Ruteplan AS
Nedre Torvgate 6
2815 Gjøvik

Org.nr. 915 644 155 MVA