SR

Menneskene

Sindre Hognestad
Seniorrådgiver

MSc Transport, University of
Westminister. Transportteknikk
og logistikk fra Høgskolen
i Sør-Trøndelag (HiST).

Spisskompetanser:
- Ruteplanlegging fra konsept
til daglig drift
- Transportanalyse og planlegging
av infrastruktur
- Kjøretøy- og miljøteknologi

Tidligere erfaring fra Rambøll,
Statens vegvesen, Veolia (nå Boreal).

Espen Martinsen
Daglig leder

Siviløkonom fra
Norges Handelshøyskole (NHH).

 

Spisskompetanser:
- Markedsstrategi innen kollektivtrafikk
- Ruteplanlegging og optimalisering
av rutenettverk
- Ledelse av komplekse prosjekter

 

Erfaring fra Ruter AS, Norwegian, Oslo Sporveier og Horisont Renovasjon.  

EVEN SIMENSTAD
SENIORRÅDGIVER 

Siviløkonom med mastergrad i logistikk fra Høgskolen i Molde. 

 

Spisskompetanser:
- Ruteplanlegger innen distribusjon 
- Optimering av rutestruktur til operasjonell drift innen by- og linjetrafikk. 
- Bemanning og optimering av laste- og losseprosesser. 

Tidligere erfaring fra Posten og Bring AS. 

  

Samarbeidspartnere
Kjetil Vrenne
Seniorrådgiver // ENABLE 

Lang erfaring med inntektsanalyser i kollektivtrafikken, effekter av nye pris- og sonesystemer, og konsekvenser av endringer i priser, billetter og rabatter. Gir råd om datainnsamling og måling av kundetilfredshet. 

daniel dybsland
it utvikler // CROWDREFLEX AS

Ansvar for utvikling av systemer og software til bruk innen markedsanalyser og ruteplanlegging hos SR. Analyserer store datastrømmer, fremkommelighets- og sanntidsdata og passasjertall. Utvikler rapporteringsløsninger for kunder.    

are bekkelund
grafisk designer  // are bekkelund as

Jobber med kommunikasjon og overfører kollektivstrategi visuelt for å gjøre innholdet universelt og enklere å forstå. Tegner trase- og linjekart som forenkler presentasjonen av rutetilbudet. Produserer illustrasjoner og presentasjoner. 

Strategisk Ruteplan AS
Storgata 9
2815 Gjøvik

Org.nr. 915 644 155 MVA