SR

Stilling ledig

 

SR ønsker å komme i kontakt med aktuelle kandidater. Spesielt deg med høyere utdanning og/eller relevant arbeidserfaring innen samferdsel.

Vi er genuint interessert i transportfaget, og vil være opptatt av at du utfyller vår kompetanse i dybde eller bredde. Man kan forvente stor grad av frihet til å påvirke arbeidsoppgavene. 

   

Kontakt: 
Espen Martinsen, daglig leder, +47 900 26 299. 

Åpen søknad kan sendes til post@s-r.as.

Alle henvendelser behandles fortrolig. 


Strategisk Ruteplan AS
Storgata 9
2815 Gjøvik

Org.nr. 915 644 155 MVA